Logg inn

Leiebetingelser

Leiebeløpet inkluderer betjent bar, stearinlys, rydding og vask av lokalene

Forberedelser / rigging av teknisk utstyr / lydprøve etc. må avtales med Månefisken.

Ønskes bærehjelp, riggepersonell, teknisk personell e.l. kan dette bestilles gjennom Månefisken.

Materialer og utstyr som blir stilt til disposisjon for leietaker som forbrukes eller ødelegges, erstattes eller repareres av leier. Bruk av konfetti er ikke tillatt og det må ikke benyttes teip eller liknede til å henge opp materialer på veggene..

Utstyr/rekvisitter etc. som leier bringer inn i lokalene må fjernes samme kveld hvis ikke annet er avtalt med Månefisken. Månefisken er ikke juridisk ansvarlig for gjenstander leietaker bringer inn i lokalene. Kunden må selv sørge for å fjerne all emballasje om dette bringes inn i lokalene.

Alle gjester må være over 20 år og vise gyldig legitimasjon. Unntak gjøres ved familieselskap og bryllup så sant det blir gitt beskjed om dette i forkant.  All servering av mat og drikkevarer må gå gjennom Månefisken. Bar og musikk stenger senest 02:30 i helgene og 01:30 i ukedager.

For selskaper på over 120 personer vil kostnad til dørvakt påløpe.

Dagleie 09:00-16:00, kveldsleie 17:00 og ut.

Faktura på leie sendes ut i forkant av arrangementet. Leien skal være betalt innen arrangementsdagen.

AVBESTILLING: Arrangementet kan avbestilles kostnadsfritt innen 4 måneder før arrangementsdato. Ved avbestilling senere enn dette belastes arrangør for leiesummen.

All form for underholdning må avklares med Månefisken i god tid i forkant av arrangementet, dette med tanke på teknisk utstyr og logistikk.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det skal være band, vil det komme et tillegg for bruk av PA anlegg og leie teknisk utstyr. Ta kontakt med oss dersom dette blir aktuelt. Røykmaskin er ikke tillatt pga brannforskrifter

Vi har tråløst nett i lokalene, men leietaker kan ikke basere seg på nettet er oppe til en hver tid og må derfor ha en  offline backupløsning. Online streaming må avtales i forkant

Vi gjør oppmerksom på at våre priser kan bli indeksregulert. Dette gjelder kun for mat og drikkevarer.

Månefisken følger vanlige skjenkeregler.

Bestillingen betraktes som endelig når bekreftelsen er returnert signert til oss pr. post eller pr mail

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss på Månefisken og lover å gjøre vårt ytterste for å innfri Deres forventninger.

Webside levert av Optimal Norge AS